Kitchen, House in Prospect, Nova Scotia

Kitchen, House in Prospect, Nova Scotia

Original size (1280 x 1225 px)