Lighting, Snow, Mountain Home Lake Wenatchee, Washington

Lighting, Snow, Mountain Home Lake Wenatchee, Washington

Original size (700 x 478 px)