White Kitchen, Apartment House in Ybbsitz, Austria

White Kitchen, Apartment House in Ybbsitz, Austria

Original size (1200 x 824 px)