White Kitchen, Home in Canterbury, Australia

White Kitchen, Home in Canterbury, Australia

Original size (1200 x 800 px)