Black & White Kitchen, Yorkville Penthouse I in Toronto, Canada by Cecconi Simone

Black & White Kitchen, Yorkville Penthouse I in Toronto, Canada by Cecconi Simone

Original size (975 x 648 px)